Sorry, the entire website is under construction. Takes time, be patient.                                              Kent-Mikael Edoffs tribute to Monty Python and to Monty Python collectors. 

Länkar till sidor med släktforskning.Links to genealogy pages

                                                                                        
 

Privata Hemsidor.Private Websites

 
Vårdnässidan
Mikaels Hemsida
Sonebo en by i Kinda
Släkten Roback
 

 

Släktforskarföreningar.Genealogical associations

Östgöta Genealogiska Förening
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
Släktdata
Genealogiska Föreningen
MyHeritage.  You must create an account to access MyHeritage. In order to see everything, you must pay.

 

 
 
 
 
 
 

Soldater Släkforskning.Soldiers Genealogy 

Centrala Soldatregistret

 

Internettidningar.
Nättidningen Rötter
Glimten
 
 
 

Släktforskningsprogram.

Minsläkt.     Ett program som jag verkligen kan rekomendera,använder det själv.